ERP rådgivning

ADVACO har mangeårig dokumenteret erfaring i ERP rådgivning på toplederniveau i danske og internationale virksomheder. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til forretningsudvikling gennem ERP og er specialister i at planlægge og styre forretningsdrevne ERP projekter succesfuldt i mål.

 

ADVACO arbejder primært med kunder, der selv tør tage ansvaret for styringen af ERP implementeringen. Erfaringsmæssigt giver det nemlig langt større succes og mulighed for at nå de ønskede forretningsmål indenfor afsat budget og tidsramme. Det er også vores erfaring, at ERP projekter, der styres gennem fastprisaftaler indeholder 30-50 procent spildtid gennem hele projektforløbet. Tid som går fra de faktiske leverancer og som bruges til interne uproduktive afklaringer mellem kunde og leverandør. Har du indgået en fastprisaftale med en leverandør, er ADVACOs rolle primært som Trusted Advisor på jeres side – ud mod leverandøren.

 

Hos ADVACO kommer dit ERP projekt flyvende fra start. Vi indleder med cost/benefit analyse og udarbejdelse af business cases. Vi evaluerer også eksisterende ERP projekter og yder krisehjælp, hvis jeres ERP projekt har taget en uhensigtsmæssig drejning. Vores erfarne ERP konsulenter rådgiver og yder praktisk hjælp i opstarten af dit ERP projekt. Med afsæt i en business case skaber vi overblik, gennemsigtighed og struktur i de økonomiske og menneskelige ressourcer, som ERP projektet kræver. På den måde øger vi jeres indtjening, afkorter projektforløbet og belaster virksomhedens medarbejdere mindst muligt.

 

Vi tilbyder:

 • Uafhængig ERP rådgivning (Trusted Advisor) – herunder valg af ERP system.
 • ERP foranalyse.
 • ERP strategi.
 • ERP business cases.
 • ERP recovery.
 • ERP stamdata rådgivning.
 • ERP forandringsledelse.
 • ERP review.

ERP programledelse

ADVACOs erfarne medarbejdere bistår med ERP programledelse, der sikrer tværgående styring af jeres forretningsdrevne ERP og IT projekter. Vores ERP programledelse understøtter jeres forretningsstrategi, visioner og mål. Altid med fokus på samlet ledelse, styring og koordinering af projekterne, så vi opnår positive resultater for jeres forretning og bundlinje.

 

Vi tilbyder:

 • Programledelse.
 • Opsætning af programkontor.
 • Sikring af prioritering af projekter i programmet.
 • Planlægning og styring på programniveau.
 • Kommunikation til projekter og styregrupper.
 • Risikostyring på programniveau.

 

ERP projektledelse

ADVACO tilbyder ERP projektledelse af forretningsdrevne ERP projekter i store private og offentlige virksomheder. Vores projektledere har mangeårig dokumenteret erfaring i at lede store forretningsdrevne ERP projekter succesfuldt i mål.

 

Din faste ERP projektleder tager det overordnede ansvar for jeres ERP projekt og sikrer solid forankring af ERP projektet i topledelsen. Advaco er din garanti for et positivt ERP projektforløb, der sikrer professionel økonomistyring, detaljeret planlægning – og ikke mindst at aftalte deadlines nås til tiden.

 

Vi tilbyder:

 • Projektledelse.
 • Opstart, gennemførelse og overdragelse af ERP projekter.
 • Kommunikation internt mod styregruppe, projektgruppe og andre interessenter.
 • Økonomistyring.
 • Planlægning og styring.
 • Test.
 • Risikostyring.
 • Evaluering.

Advaco ApS - Sommervej 10, st. - 2920 Charlottenlund - CVR: 31070082